Dagtilbuddets målgruppe

 

MÅLGRUPPE


Dagtilbuddet henvender sig til borgere i alderen 18-40 år, der ønsker et aktivitets- og samværstilbud eller beskyttet beskæftigelse.
 
Borgerne indgår i forskellige grupper afhængigt af deres behov og funktionsniveau samt formålet med deres indskrivelse.
 
 
Gruppe 1
 • Opmærksomhedsforstyrrelse, fx ADHD eller ADD
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Omsorgssvigt
 • Selvskadende adfærd
 • Uledsagede flygtninge
 
Gruppe 2
 • Angst
 • Depression
 • Forandret virkelighedsopfattelse
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Indadreagerende adfærd
 • Uledsagede flygtninge
 
Gruppe 3
 • Autismespektrum
 • Erhvervet eller medfødt hjerneskade
 • Kommunikationsnedsættelse

 

INDIVIDUEL INDSATS


Indsatsen er helhedsorienteret og tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov og forudsætninger. Respekten for borgerens integritet og værdighed står altid i centrum.

 

FÅ EN KONKRET VURDERING

 
Kontakt os hvis du har spørgsmål eller ønsker en konkret vurdering af, om vi matcher borgerens ressourcer, behov og muligheder.

 
 

 Anders Christiansen
 Direktør

 Tlf: 29 23 91 03
 E-mail:
ac@227.dk