Vi kan støtte unge, der har:

  • forandret virkelighedsopfattelse
  • personlighedsforstyrrelser
  • forstyrrelser i autismespektret
  • angst, stressbelastning og selvskadende adfærd
  • depression
  • uledsagede flygtningeproblematikker. Det kan fx være traumer og sekundære traumer. 
  • andre sociale problemer.

 

Se også http://tilbudsportalen.dk/

         

                                                

                                                                                                                                                                                                

ØNSKER DU EN KONKRET VURDERING AF, OM VI KAN HJÆLPE?

 

 

 

Anders Christiansen

Direktør for kvalitet og udvikling

 

Tlf: 29 23 91 03

Mail: ac@227.dk