Godkendte målgrupper

Vi kan tage imod unge, der har en eller flere af følgende problemstillinger:

 • medfødt hjerneskade 

 • opmærksomhedsforstyrrelse

 • erhvervet hjerneskade

 • autismespektrum

 • personlighedsforstyrrelse

 • tilknytningsforstyrrelse

 • selvskadende adfærd

 • andet socialt problem

 • udadreagerende adfærd

 • vanskeligheder relateret til at være uledsaget flygtning

 • andre psykiske vanskeligheder

 • andre sociale problemer

 

Find os også Tilbudsportalen.

 

Kontakt os, hvis du ønsker en vurdering af, om vi matcher en konkret persons ressourcer,

behov og muligheder.