I denne afdeling kan vi støtte unge, der har:

  • opmærksomhedsforstyrrelser
  • forandret virkelighedsopfattelse
  • personlighedsforstyrrelse
  • angst, stressbelastning og selvskadende adfærd
  • depression
  • omsorgssvigt
  • uledsagede flygtningeproblematikker. Det kan fx være traumer eller sekundære traumer.
  • andre sociale problemer.

Foruden ovennævnte kan vores beboere være kriminalitetstruede eller have et forbrug af rusmidler.

Se også http://tilbudsportalen.dk/

         

                                                

                                                                                                                                                                                                

ØNSKER DU EN KONKRET VURDERING AF, OM VI KAN HJÆLPE?

 

 

 

Anders Christiansen

Direktør for kvalitet og udvikling

 

Tlf: 29 23 91 03

Mail: ac@227.dk