AFDELING 227

I denne afdeling kan vi støtte unge i alderen 15-28 år, der har:

 • opmærksomhedsforstyrrelser
 • angst, stressbelastning og selvskadende adfærd
 • depression
 • omsorgssvigt
 • uledsagede flygtningeproblematikker. Det kan fx være traumer eller sekundære traumer.
 • andre sociale problemer.

Foruden ovennævnte kan vores beboere være kriminalitetstruede eller have et forbrug af rusmidler.

Se også http://tilbudsportalen.dk/

 

Vi har også en lignende afdeling på Vævergade.

 

 

AFDELING 231

I denne afdeling kan vi kan støtte unge i alderen 15-28 år, der har:

 • forandret virkelighedsopfattelse
 • personlighedsforstyrrelser
 • forstyrrelser i autismespektret
 • angst, stressbelastning og selvskadende adfærd
 • depression
 • uledsagede flygtningeproblematikker. Det kan fx være traumer og sekundære traumer. 
 • andre sociale problemer.

 

Se også http://tilbudsportalen.dk/

 

Vores afdeling på Danhøjvej har samme målgruppe som Afdeling 231, men henvender sig kun til beboere i alderen 18-28 år.

 

 

ØNSKER DU EN KONKRET VURDERING AF, OM VI KAN HJÆLPE?

 

 

 

Anders Christiansen

Direktør for kvalitet og udvikling

 

Tlf: 29 23 91 03

Mail: ac@227.dk