Mentorer til udsatte ledige


Vores mentorer fremmer ledige unges muligheder for at opnå og fastholde beskæftigelse. Mentorerne er uddannede inden for socialområdet og har erfaring med målgruppen. Vi gør os altid umage med at vælge en mentor, som matcher den unge.

 

 
MÅLGRUPPE
 
Vi kan støtte ledige unge, der har:
 • sociale og psykiske problemer som fx PTSD, ADHD, angst eller boligsociale problemer
 • misbrugsproblematikker
 • sprogbarrierer
Derudover kan vi støtte ledige unge, der er:
 • sygemeldte eller under helbredsafklaring.
 • førtidspensionsansøgere.
 • i ordinært eller støttet beskæftigelse og som skal fastholdes i praktik, job eller uddannelse.
 
INDSATS
 
Mentorerne kan eksempelvis:
 • støtte og fastholde den unge i handleplaner og mål.
 • informere om systemets og arbejdsmarkedets krav og muligheder.
 • vejlede og skabe kontakt til uddannelsessteder, arbejdsmarked, myndigheder og andre instanser.
 • tilrettelægge aktiviteter og forløb, der styrker den enkeltes ressourcer.
 • bidrage til stabilitet og struktur i dagligdagen.
Mentorerne kan også fungere som:
 • udskrivningskoordinatorer i forbindelse med udskrivning fra psykiatrisk indlæggelse.
 • udslusningskoordinatorer i forbindelse med løsladelse fra fængsel eller kriminalforsorgens udfasning af indsats.
    
 
PRIS
 
Prisen er 475,- /time.
 
Vi tilbyder en nedsat pris på 200,-/time for unge, som flytter ind i en af vores afdelinger.
 
 

FÅ EN KONKRET VURDERING

 
Kontakt os hvis du har spørgsmål eller ønsker en konkret vurdering af, om en af vores mentorer matcher den unges ressourcer, behov og muligheder.

 
 
   Anders Christiansen
  Faglig leder

  Tlf: 29 23 91 03
  E-mail:
ac@227.dk